Logo Utheve AS
årshjul

Hvordan lykkes med digital markedsføring?

For å lykkes med digital markedsføring må du jobbe systematisk og målrettet over tid. En stor feil mange gjør er at de ikke utnytter den enorme mengden med data og statistikk digital markedsføring gir tilgang på. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på noen konkrete tiltak du kan starte med allerede i dag.

Loggføring av resultater og statistikk med et årshjul i markedsføring

Det meste du gjør i digitale kanaler blir loggført i verktøyet du bruker slik at du når som helst kan gå tilbake å se på historiske data. Utfordringen er at mengden data er så enorm at det ofte er vanskelig å hente ut noen konklusjoner fra data som ble generert for mange måneder siden. 

Løsningen er å fortløpende lage rapporter på markedsføringsaktivitetene.  Gjerne en gang i måneden i et årshjul for markedsføring. 

Det finnes mange måter å gjøre dette på, alt fra regneark i excel til skriblerier i en notatblokk. Internt i Utheve AS bruker vi enkle slides med fokus på konkrete kommentarer kombinert med utklipp fra de digitale verktøyene. Det gir en fin balanse mellom informasjonstetthet og oversiktlighet.

A/B testing

Noe som er kritisk for å effektivt finne det beste budskapet og de beste målgruppene et A\B testing. Digital markedsføring gjør dette til en lek. A\B testing kan være å vise samme målgruppe to ulike annonser. Gjerne med kun en forskjell. For eksempel overskriften. Etter x antall eksponeringer kan vi konkludere med hvilken overskrift som var best. Deretter fjerner vi den dårligste annonsen, lager en kopi av den beste men endrer bildet. Slik fortsetter du til det ikke er en signifkant forskjell mellom de to annonsene du tester. Da har du funnet den beste annonsen for den aktuelle målgruppen. 

Årshjul markedsføring

Et årshjul for markedsføringen er en oversikt over alle planlagte markedsføringsaktiviteter gjennom et helt år. Uten et årshjul er det umulig å få til en god og effektiv bruk av markedsføringsbudsjettet.

Men det stopper ikke der. Resultater og observasjoner fra gjennomførte aktiviteter kan skrives direkte inn i årshjulet, og på den måten får du samlet informasjonen på en særdeles oversiktlig måte. 

All A\B testing du har gjort gjennom året. Alle plasseringer av annonser. ROI på alle kanaler. Alt er samlet i årshjulet. Når du skal lage årshjulet for neste år lager du en kopi av fjoråret, og går gjennom statistikken og kommentarene på alle aktivitetene. Gjør nødvendige justeringer på årets plan basert på fjorårets informasjon, og nå ligger alt til rette for at du får enda bedre resultater enn i fjor. 

Det er slik du jobber systematisk og målrettet med digital markedsføring. Selve årshjulet kan lages på mange forskjellige måter. En stilfull og effektiv måte er å bruke dedikerte plattformer for å gjøre det. Plandisc er en populær plattform du kan bruke for å lage et årshjul på den digitale markedsføringen din. Der kan du også samarbeide med andre i bedriften i samme årshjul hvis du går for Business versjonen ( 1295,- pr år, les mer på https://plandisc.com/nn/).

Oppsummering årshjul markedsføring

Det sløses med mye penger når det kommer til markedsføring generelt. Digital markedsføring åpner dørene for svært systematisk og effektivt arbeid med markedsføring. Verktøyene og mulighetene ligger lett tilgjengelig for alle. Vi har kommet til februar i 2019 nå. Det er fremdeles tid til å lage en strategisk og god plan for 2019. Begynn med testing på et overordnet nivå. F. eks. kanal nivå. Og jobb deg ned i detaljene på sikt. Finn et system som virker for deg og din bedrift!

Andre leser også: