Logo Utheve AS

Om oss

Vi er et rendyrket digitalt markedsføringsbyrå som består av 6 markedsførere. Vi kjennetegner oss selv med å levere effektive markedsføringsløsninger som er tydelig. 

«Utheve» betyr å gjøre noe tydelig.

Vi støtter oss på både erfaring og teorier innen påvirkning/kommunikasjon når vi leverer kommunikasjonsløsninger for våre kunder. Vi har erfaring fra både store og små prosjekt, men den største delen av omsetningen vår kommer fra faste månedsavtaler.

Resultatbasert markedsføring bilde