Logo Utheve AS

Markedsføring og identitet: Hvem er du?

markedsføring-og-identitet-fremhevet

Hvordan du bruker din identitet i markedsføring kan være avgjørende for din suksess i 2017. Kaos og støy råder i markedskanalene, og en av de mest effektive måtene å skjære gjennom på er med en tydelig identitet.  Hvorfor er identitet så viktig i dagens markedsføring? Den nye digitale hverdagen har gjort terskelen for å kommunisere direkte med […]