Logo Utheve AS
markedsføring-og-identitet-fremhevet

Markedsføring og identitet: Hvem er du?

Hvordan du bruker din identitet i markedsføring kan være avgjørende for din suksess i 2017. Kaos og støy råder i markedskanalene, og en av de mest effektive måtene å skjære gjennom på er med en tydelig identitet. 

identitet

Hvorfor er identitet så viktig i dagens markedsføring?

Den nye digitale hverdagen har gjort terskelen for å kommunisere direkte med kunden veldig lav. «Alle» bedrifter er på Facebook.

Kunden rives og slites i alle retninger. Alle prøver å få oppmerksomheten til kunden. Alt fra bestemor til strømselskapet.

For deg betyr dette at kunden er overstimulert, og har lite overskudd til å bearbeide informasjon. De har ihvertfall ikke overskudd til å saumfare dine digitale flater for å finne en «Om oss tekst» som halvhjertet forsøker å overbevise kunden om hvem dere er.

Ved å ha en tydelig og gjennomført identitet kombinert med en strategi om hvordan å implementere denne identiteten vil du blant annet oppnå:

 1. Kunde kan raskere identifisere om du er en god match for dem
 2. Kunde har lettere for å huske deg (gjenkjøp, word of mouth osv.)
 3. Du slipper å få dyre og missfornøyde kunder som ikke er en god match for deg
 4. Du får mer igjen for markedsføringsbudsjettet ditt

Her kan du lese mer om viktigheten av å ha en klar strategi i den digitale markedsføringen. 

 

Identitet-og-markedsføring

Hvordan finne din identitet?

Den største feilen mange gjør er at de ser for mye på naboen når de prøver å finne sin identitet.

Det er lov å gå litt utenfor boksen. Det er faktisk bra. Gjenvinningen av de samme gamle superlativene og generiske beskrivelser som klapper oss selv på skulderen faller for døve ører. Kunden er immun for den type bedrifts-prat.

Her er en enkel oppskrift på hvordan du kan rendyrke din identitet:

 1. Hvis du skreller bort alle lagene med overfladisk prat og kommer inn til kjernen, hvem er du da? Bruk maks en setning til å svare på spørsmålet.
 2. Les 5 konkurrenter sine «Om oss tekster». Deretter les setningen du laget i punkt 1. Er din identitet fremdeles unik? Hvis ja; gratulerer!
 3. Hvis nei; flytt fokuset bort fra produktet/tjenesten og istedet se på opplevelsen du gir til kundene dine. Repeter øvelsen.

Dette er selvfølgelig en forenkling av en veldig krevende prosess, men i mange tilfeller kan denne øvelsen være nok til å flytte markedsandeler.

Hvordan bruke din identitet?

Dette er det enkleste og vanskeligste punktet i dette innlegget.

Det er enkelt fordi det eneste du trenger å gjøre er å utforme alt innhold i dine kanaler i henhold til din identitet. Feks:

 1. Slagordet
 2. Facebookinnlegg
 3. AdWords annonsene
 4. Produktbeskrivelsene

Det er vanskelig fordi det krever disiplin. Hvis bare deler av kommunikasjonen din er laget i henhold til identiteten din vil det være katastrofalt. Kunde kan oppfatte deg som uærlig siden du «taler med to tunger». Vi vet jo hvor viktig det er å være konsistent (Cialdinis 6 prinsipper om overtalelse).

Dette blir enda vanskeligere om du er en større bedrift med flere ansatte. Her kreves det god opplæring og tydelige retningslinjer på hvordan markedskommunikasjonen skal være. Hos alt fra selgere til kundesupport.

Vi håper innlegget har vist deg verdien av en tydelig identitet og god implementering av denne. Ofte er det lite som skal til for å gå fra utydelig til krystallklar.

Her kan du lese om viktigheten av å ha en god digital strategi – gjerne ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. 

Andre leser også: