Logo Utheve AS
CBBBF2E2-D3C4-4570-8112-01B8F591F12F

Hvordan vi lager en markedsplan

I dagens konkurranseutsatte mediehverdag er man avhengig av en god markedsplan for å lykkes med markedsføringen.

 

En markedsplan kan være så mye mer enn et kjedelig dokument som aldri blir lest. Vi har valgt en praktisk tilnærming til markedsplaner. Hvor kjernen er aktivitetene som skal gjennomføres. Og hvorfor ikke også samle internkommunikasjonen, rapporteringen og kpiene på samme plattform når man først er i gang?

En reell markedsplan for en kunde
En reell markedsplan for en kunde

Monday gjør det enkelt for oss å ha en god kommunikasjon med kundene våre, samtidig gir plattformen informasjon over hvem som er prosjektansvarlig, status, leveringsfrist og mye mer.

Hvordan vi setter opp markedsplan i monday

Vi operer oftest en markedsplan for hver kunde eller storprosjekt. Man kan enkelt gi tilgang til markedsplanen for personer utenom firmaet, sette opp zoom møter med alle følgerne, og gi alle en konstant oppdatering på status. 

 

Her er en guide på hvordan man lager en markedsplan i monday – steg for steg. 

Det første vi gjør er å trykke “+” tegnet ved “Main workspace” som ligger top venstre i monday.

“+” tegnet ved “Main workspace” som ligger top venstre i monday.

Deretter får man opp et lite vindu som spør om du vil opprette en blankt “brett” eller velge en mal. Siden oppbyggingen av markedsplanene kan være veldig forskjellig fra kunde til kunde; og prosjekt til prosjekt, velger vi et “blankt brett”.

Et eksempel på ett nytt board i monday.

Slik ser en ny fullt-tilpassbar markedsplan ut. Den er modulær og kan settes opp og tilpasses i (nesten) alle mulige måter. Man kan legge inn en uendelig mengde med nyttige funksjoner. Alt i fra tekstbokser, status, kommentarer, prosjektansvarlige, kalkulasjoner, dato, frist, tidsrammer og mye mer. Prosjektstyringsverktøyet blir også jevnlig oppdatert med nye funksjoner og automasjoner jevnlig.

Et eksempel på oppsett for et markedsføringsprosjekt
Her er et eksempel på oppsett av en markedsplan for “Norsk Romskipsteknologi”

I denne markedsplanen har jeg satt opp to grupper. Den ene gruppen omhandler markedsføring av merkevaren og den andre omhandler bygging av nettside for kunde. 

Det er blitt satt in kanal, status, leveringsperiode, frist, budsjett, antall visninger, kostnad per 1000 visning (CPM) og klikk. I denne markedsplanen kan vi lett se hvilke arbeidsoppgaver i prosjektet som er ferdig og hvilke som fortsatt er under arbeid. Vi kan ha en dialog med hverandre og kunde som blir lagret i hver «item» (arbeidslinje). 

Få mer ut av en markedsplan

Hente ut og presentere data

I markedsplanene har man også muligheten til å hente ut data i form av visuelle grafer. Man kan velge alt i fra ulike diagrammer til en automatisk generert presentasjon. Dette gjør det lett for oss å vise fram resultater fra kampanjene vi har kjørt for en kunde. Under kan man se et eksempel på et diagram som viser budsjett, visninger og klikk for en potensiell kampanje. 

Et eksempel på et diagram
Et eksempel på data hentet ut i form av et søylediagram.

Automatisere tall fra annonseplattformer

I en markedsplan er det alltid en stor mengde data. Siden vi gir full synlighet i markedsplanene for kundene våre er det viktig at tall og informasjonen alltid er oppdatert. Heldigvis for oss har monday integrert automatisk oppdatering av tall for Facebook Ads

Alt man trenger å gjøre er å koble markedsplanen opp mot annonsekontoen til kunde. Deretter velge riktig kolonne dataen skal fylles inn i. Så velger man hvor ofte dataen skal oppdateres.

Tilkobling av markedsplanen opp mot annonsekontoen til kunde. Deretter velge riktig kolonne dataen skal fylles inn i. Så velger man hvor ofte dataen skal oppdateres.

Oppsummering

Uten en markedsplan er det nesten umulig å oppnå et godt resultat i dagens digitale klima. Det finnes mange måter å lage en markedsplan på. Det viktigste er at man har et bevisst forhold til det. Planlegg, gjennomfør og evaluer.

Vi håper du fikk nytte av hvordan vi lager en markedsplan. Har du noen spørsmål ang. artikkelen? Kontakt meg gjerne på jorgen@utheve.no

Andre leser også: