Logo Utheve AS

Har du begynt overgangen til Google Analytics 4?

Fra 1. juli 2023 slutter Google Analytics å behandle data i dagens Universal Analytics (UA), og da er det Google Analytics 4 (GA4) som gjelder. Er du klar for den neste store utviklingen innen analyse av nettsider?  Med en rekke nye og forbedrede funksjoner, vil GA4 hjelpe deg med å få en dypere forståelse for […]